Wat kost een procedure?

Kosten


UitgesprokenZaak.nl berekent kosten aan consumenten voor het in behandeling nemen van een klacht. De hoogte van de behandelingskosten verschilt per fase. Ondernemers betalen eveneens behandelingskosten, afhankelijk van de manier waarop het geschil eindigt. Ondernemers kunnen de tarieven opvragen bij hun brancheorganisatie.

De kosten voor consumenten

Fase Behandelingskosten consument (in euro’s incl. btw *)
1 €100,-
2 + €75,-
3 + €75,-

* Deze tarieven gelden voor het digitale geschillensysteem. Bij communicatie per post wordt een toeslag van 10% gerekend.


Voorafgaand aan iedere fase betaalt de consument via een eenvoudige-iDeal overboeking de behandelingskosten voor de betreffende fase. Na het ontvangen van de betaling wordt het geschil of de volgende fase opgestart. 

Afhankelijk van de uitspraak van de bindend adviseur ontvangt de consument (een deel van) de betaalde behandelingskosten terug van de ondernemer. De stichting betaalt de behandelingskosten niet terug. Wel kunnen de door de consument betaalde kosten onderdeel worden van de onderhandelingen met de ondernemer. Het is aan partijen om hierover samen afspraken te maken. 

Openstaande factuur

Het kan zijn dat de consument nog niet alles heeft betaald aan de ondernemer. In dat geval stort de consument het openstaande bedrag eerst in depot bij UitgesprokenZaak.nl voordat het geschil behandeld kan worden. Het depotbedrag komt op een derdenrekening te staan. Dat betekent dat niemand daar aan kan komen. Het depotbedrag zal gegarandeerd alleen worden terug- of doorbetaald als de consument dit afspreekt met de ondernemer in een schikking of als de bindend adviseur dit beslist in het bindende advies. 

Kosten voor ondernemers

De ondernemer betaalt eveneens een bijdrage in de kosten van de behandeling. De kosten hangen af van de fase waarin en de manier waarop het geschil eindigt. Een overzicht van deze kosten is bij bijna alle brancheverenigingen online terug te vinden.