Vind eerdere uitspraken van UitgesprokenZaak.nl

Op zoek naar een uitspraak?

Jaarlijks behandelen we honderden geschillen tussen consumenten en CBW-erkende woonondernemers. Een groot gedeelte van de uitspraken in deze geschillen zijn al terug te vinden in onze database. Op termijn zijn alle uitspraken beschikbaar. De database is vrij te doorzoeken.

Zoeken naar uitspraken

Hoe werkt een procedure

Hoe werkt een procedure

Op het moment dat u een geschil indient start de officiële procedure. Dat betekent dat u zelf al heeft geprobeerd de klacht op te lossen in overleg met de ondernemer. De procedure bestaat uit 3 fases. De derde en laatste fase wordt afgerond met een uitspraak van één van onze bindende adviseurs. Bij elke fase wordt de mogelijkheid geboden om toch nog tot een onderlinge overeenkomst te komen.

Lees hier meer en bekijk de video over de procedure
Hoe werkt een procedure

Snel antwoord op vragen die vaak worden gesteld

Veelgestelde vragen

Met de meeste producten en diensten die u aanschaft bij een CBW-erkende woonwinkel bent u tevreden. Het komt niet vaak voor dat er toch iets mis is. Vaak kan dat in overleg met de woonwinkel worden opgelost, maar soms ook niet. Dan kunt u een officiële klacht bij ons indienen. Dan wordt het een geschil. Wij zorgen voor een onafhankelijke, onpartijdige behandeling van het geschil. Omdat het geen dagelijkse gang van zaken voor u is, hebben wij veel van de vragen die wij krijgen alvast beantwoord.

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden