Nieuws

Jaarverslag 2022

16 juni 2023

2022 heeft in het teken gestaan van het verder verbeteren van de kwaliteit van het systeem en het trachten zo veel mogelijk van de geschillen in een zo vroeg mogelijke fase op te lossen. Daar is Uitgesprokenzaak.nl goed in geslaagd. Niet in de laatste plaats door de deskundigheid van onze eigen geschilbehandelaars. Zij combineren expertise op het gebied van consumentenrecht met invoelingsvermogen en kennis van de sector. We kunnen inmiddels dan ook zeggen dat het systeem echt staat. 

Bekijk hier het jaarverslag van 2022 van Uitgesprokenzaak.nl