Organisatie

UitgesprokenZaak.nl behandelt geschillen tussen consumenten en CBW-erkende ondernemers.

Het bestuur

  • Stelt geschilbehandelaars aan.
  • Benoemt onafhankelijke deskundigen die in de geschilprocedure een product en/of dienst beoordelen.
  • Benoemt onafhankelijke bindend adviseurs die in de laatste fase van de procedure een bindende uitspraak doen over het geschil.

De geschilbehandelaars

  • Zijn verantwoordelijk voor het creëren van een compleet en volledig geschildossier en hebben een rol in bemiddeling tussen partijen. Voor die bemiddelingsrol hebben zij een opleiding gevolgd.
  • Verzorgen de communicatie richting de betrokken partijen en zorgen ervoor dat partijen de fases in het proces goed doorlopen.

De deskundigen

  • Beoordelen het product en/of de dienst technisch en stimuleren en begeleiden partijen om tot een schikking te komen.
  • Maken een rapportage op over hun bevindingen als een schikking niet lukt.

De bindend adviseurs

  • Doen in de laatste fase van een procedure een bindende uitspraak, eventueel voorafgegaan door nadere vragen aan partijen en/of een videoconference.
  • Zijn (oud)rechters, dus ervaren en onafhankelijk.

De geschilprocedure is vastgelegd in een reglement. Hierin staat beschreven wanneer de stichting ontvankelijk/bevoegd is en hoe de klachtenprocedure werkt.