Klachten

Klachten


Klachten die in aanmerking komen voor behandeling via klachtregeling.nl zijn bijvoorbeeld:

  • Klachten over arbodiensten, bijvoorbeeld over het gedrag van een bedrijfsarts.
  • Klachten over de handelswijze van een woningcorporatie, bijvoorbeeld over de ongemakkenvergoeding bij overlast in verband met onderhoud aan een woning. Of over de gang van zaken tijdens de oplevering van een woning.
  • Klachten over een middelbare school, bijvoorbeeld over pesten of de begeleiding van een leerling. Of geschillen tussen docenten onderling.

Voordat een klacht door één van de commissies in behandeling wordt genomen, dient de klacht in de meeste gevallen eerst door de organisatie zelf te worden behandeld. Aan deze interne klachtafhandeling kunnen door de commissies eisen worden gesteld. Op die manier wordt zoveel mogelijk bevorderd dat partijen onderling tot een oplossing komen. Als de interne klachtafhandeling niet naar tevredenheid van de klager wordt afgehandeld, kan ook hierover een klacht worden ingediend via klachtregeling.nl.