Whitepaper

Whitepaper


Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Dit kan leiden tot klachten of geschillen tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder. Hoe gaat een organisatie hiermee om? En heeft (ook) de vereniging of samenwerkingsverband hierin een rol?

In dit whitepaperwordt beschreven welke afwegingen er zijn om een klachtregeling in te richten, hoe zo’n regeling er dan uit zou kunnen zien en wat je als organisatie, vereniging of samenwerkingsverband niet over het hoofd mag zien.