FAQ
Hoe kom ik in contact met UitgesprokenZaak.nl?

Als u een bericht wilt sturen over een lopend geschil, dan vragen we u een bericht te versturen via het geschillensysteem.   Als u een andere vraag of opmerking heeft, dan kunt u een bericht sturen ...

Pagina
Klachten

Klachten die in aanmerking komen voor behandeling via klachtregeling.nl zijn bijvoorbeeld: Klachten over arbodiensten, bijvoorbeeld over het gedrag van een bedrijfsarts. Klachten over de ...


Pagina
Bestuur

Het bestuur van UitgesprokenZaak.nl heeft als taak om geschilbehandelaars aan te stellen, onafhankelijke deskundigen en onafhankelijke bindend adviseurs te benoemen.