FAQ
Kan ik ook per post met u communiceren?

Ja dat kan. De kosten zijn dan 10% hoger, een symbolisch hogere bijdrage omdat papier, printer, portokosten en handling duurder is dan een digitaal systeem. Als u moeite heeft met het digitale systeem ...


Pagina
Klachten

Klachten die in aanmerking komen voor behandeling via klachtregeling.nl zijn bijvoorbeeld: Klachten over arbodiensten, bijvoorbeeld over het gedrag van een bedrijfsarts. Klachten over de ...


Pagina
Bestuur

Het bestuur van UitgesprokenZaak.nl heeft als taak om geschilbehandelaars aan te stellen, onafhankelijke deskundigen en onafhankelijke bindend adviseurs te benoemen. 


Pagina
Whitepaper

Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Dit kan leiden tot klachten of geschillen tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder. Hoe gaat een organisatie hiermee om ...