Pagina
Whitepaper

Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Dit kan leiden tot klachten of geschillen tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder. Hoe gaat een organisatie hiermee om ...


Pagina
Privacy

Stichting UitgesprokenZaak.nl heeft als taak het beslechten van geschillen tussen consument en ondernemer, betrekking hebbend op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomst(en) tussen partijen ...


Pagina
Klant worden?

Klachtregeling.nl draagt bij aan een snelle en efficiënte klachtafhandeling. Wat is Klachtregeling.nl? Klachtregeling.nl ondersteunt verenigingen en organisaties bij klachtafhandeling en ges ...


Pagina
Contact

Vraag over geschil Heeft u een vraag over een lopend geschil? Dan kunt u deze vraag direct in het geschillensysteem zetten. Zo wordt uw vraag direct onderdeel van het online dossier in het geschill ...


Pagina
Hoe werkt het?

Bekijk hieronder hoe de procedure werkt. De volledige procedure en wanneer een consument wel en niet terecht kan bij Uitgesprokenzaak.nl vindt u in het reglement.


Pagina
Kosten

UitgesprokenZaak.nl berekent kosten aan consumenten voor het in behandeling nemen van een klacht. De hoogte van de behandelingskosten verschilt per fase. Ondernemers betalen eveneens behandelingskoste ...
Pagina
Dien een geschil in

Via de button 'Klik hier om uw geschil in te dienen' kunt u direct starten met het indienen van uw geschil. Dit kan worden gedaan door de consument zelf of een vertegenwoordiger van de consument.